W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Urząd Miejski opublikował sprostowanie

SPROSTOWANIE

W dniu 1 listopada w mieleckich lokalnych mediach pojawiła się całkowicie niezgodna z prawdą informacja o tym jakoby budowa nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu realizowana była bez procedury uzyskania decyzji środowiskowej, która jest niezbędna dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ewidentnie jest to próba wprowadzenia w błąd opinii publicznej w naszym mieście.
Autor tej informacji Mikołaj Skrzypiec z mieleckiego Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna powołuje się na opinię wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która opierając się na opisie inwestycji w projekcie i na rozporządzeniu Rady Ministrów z 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71) niezgodnie z prawdą za takie przedsięwzięcie uznała nową mielecką halę.


RDOŚ nie ma jakichkolwiek kompetencji, aby na podstawie opisu przedsięwzięcia w dokumentacji projektowej, dokonać samodzielnych ocen co do cech przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W systemie polskiego prawa wyłącznie ustawodawca określa w jakich sytuacjach wydanie decyzji środowiskowej jest konieczne.
Wspomniane przez Mikołaja Skrzypca Rozporządzenie Rady Ministrów (par. 3 ust.1 pkt.57) za przedsięwzięcia znacząco oddziałowujące na środowisko uznaje „…parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe”. Definicja „parku rozrywki” odnosi się głównie do wesołych miasteczek i lunaparków.
Z całą mocą chcemy zwrócić uwagę na to że, projektowana hala sportowo-widowiskowa wraz z pływalnią w Mielcu w najmniejszym stopniu nie będzie parkiem rozrywki w rozumieniu ustawodawcy i decyzja środowiskowa nie jest potrzebna.
Potwierdzają to także wyjaśnienia Komisji Europejskiej odnośnie cech umożliwiających klasyfikację obiektów. Nowa mielecka hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Solskiego będzie obiektem typowo sportowym, składającym się z trzech niezależnych, lecz znajdujących się pod jednym dachem części – hali sportowo-widowiskowej, sali treningowej z zapleczem i basenu. Funkcje obiektu będą niemal identyczne jakie miała stara hala, która w tej lokalizacji funkcjonowała przez ponad 50 lat.
Główna hala oprócz funkcji areny sportowej będzie przystosowana do organizacji widowisk, dużych wydarzeń kulturalnych i koncertów, natomiast basen oprócz funkcji sportowej będzie wykorzystywany do rekreacji.
Dlatego budowa naszej hali sportowej została prawidłowo zaklasyfikowana przez organ budowlany jako zabudowa usługowa (inna niż wymieniona w pkt.54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha, na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody.
Stawianie tezy przez Stowarzyszenie jakoby ze strony Gminy Miejskiej Mielec miało dojść do rażącego naruszenia przepisów prawa jest całkowicie bezpodstawne.

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa