W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W Padwi Narodowej miała miejsce innowacyjna sesja Rady Gminy

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 18 maja 2021 roku podjęto uchwały zwiększające plan budżetu na rok bieżący.

Na wniosek wójta Roberta Pluty Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej gminy na rok 2021. Do budżetu wprowadzone zostały duże środki na inwestycje. 

Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia w terenach inwestycyjnych
w Zachwiejowie, a są to: 

– droga kategorii D o długości 541 mb. i  szerokości jezdni 7 m.
Zakres prac obejmuje przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, przebudowę  linii energetycznej, budowę drogi publicznej gminnej dojazdowej kategorii D wraz z budową skrzyżowań i połączeniem z drogą powiatową, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych.

Kolejnym zadaniem uzbrajającym tereny inwestycyjne jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przejściami pod torami kolejowymi
i Babulówką oraz tzw. „tranzytu” w kierunku stacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej.

Budowa drogi jest zadaniem jednorocznym, natomiast uzbrojenie sieciowe będzie realizowane w dwóch latach budżetowych, tj. w roku 2021 i 2022.

Środki finansowe dla tych zadań zabezpieczone w budżecie Gminy to łącznie
3 mln 885tys. zł , w tym dla 2021 r. 3 mln 330 tys. zł.

A wszystko to ma na celu otwarcie naszych terenów inwestycyjnych.

Kolejnym zadaniem dwuletnim jest przygotowanie zabytkowego obiektu poświęconego osobie Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej z nakładami na rok 2021 w kwocie 1 milion złotych. Planowana jest rewitalizacja drewnianego budynku polegająca na wykonaniu nowej więźby dachowej wraz z pokryciem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie w nowoczesnej technologii drewnianych ścian obiektu. Ponadto budynek wyposażony będzie w nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Efektem prowadzonych prac będą 4 sale ogólnodostępne, aneks kuchenny i sanitarny. Zagospodarowane będzie otoczenie budynku (powstaną miejsca postojowe, ławki, stojak na rowery, kosze, lampy). Prace przewidywane są do wykonania w latach 2021 – 2022 r. 

Kolejne bardzo ważne i oczekiwane przez nabywców działek na Osiedlu Polska Wieś III zadanie to utwardzenie terenu i przygotowanie dróg dojazdowych. Dzięki tej infrastrukturze możliwa będzie budowa nowych domów jednorodzinnych na nowym osiedlu w Padwi Narodowej. 

Po majowej sesji możliwe będzie również przystąpienie do renowacji dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji położonych w sołectwie Domacyny. Koszt planowanych prac to kwota ponad 300 tys. złotych.   

Przeliczając plan finansowy Gminy Padew Narodowa na 2021 r. zauważyć należy, że strona wydatkowa osiąga wartość ponad 31 milionów zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 30 procent. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa