W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Materiały video

Zakończenie remontu drogi i chodnika Mielec – Chorzelów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R (nowy Nr 1 161R) relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w m. Chorzelów 

ZAKRES  ZADANIA: 

Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w m. Chorzelów na długości 1,666km.

Przebudowa drogi obejmowała:

– przebudowę chodnika na ciąg pieszo – rowerowego 

– przebudowę odwodnienia pasa drogowego

– przebudowę istniejących chodników

– budowę chodników w okolicach zatok autobusowych

– remont nawierzchni 4 zatok autobusowych

–  remont nawierzchni poprzez frezowanie starej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA

– oznakowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

– wyznaczenie 2 nowych przejść dla pieszych w okolicach zatok autobusowych, w tym 1 tzw. przejście aktywne na tarczy skrzyżowania z ul. Kosmonautów

OKRES REALIZACJI: 

Etap I  22.07.2019r – 30.09.2019r. 

Etap II 29.08.2019r – 29.05.2020r. 

WARTOŚĆ ZADANIA  (Etap I + Etap II): 

2 848 251,96 zł brutto, w tym: 

Dofinansowanie z FDS:           1.424.125,00 zł   (50%)

Dofinansowanie z Gminy Mielec:         500.000,00 zł   (17,6%)

Koszt Powiatu:                   924.126.96 zł   (32,4%)

Etap I              808.284,66 zł  brutto  

Dofinansowanie z FDS:             00,00 zł    (0%)

Dofinansowanie z Gminy:   500.000,00 zł    (61,8%)

Koszt Powiatu:     308.284.66 zł    (38,2%)

Etap II            2 039 967,30 zł brutto 

Dofinansowanie z FDS: 1.424.125,00 zł   (69,8%)

Dofinansowanie z Gminy:               00,00 zł  (0,0%)

Koszt Powiatu:                 924.126.96 zł   (30,2%)

WYKONAWCA ROBÓT:

KALBRUK S.C. Monika Kamińska, Tomasz Kamiński, Bogdan Kamiński

ul. Traugutta 16, 39-300 Mielec

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości