W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Co z dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczych?

Do naszej redakcji wpłynął list czytelnika a dziś starostwo, z w związku z tym listem wystosowało oświadczenie.

Czy zainteresowaliby się Państwo okolicznościami roszady personalnej na stanowisku dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Mielcu? Moja córka uczęszcza do ww. placówki. Moim zdaniem dotychczasowa Dyrektor tj. Pani Elżbieta Wyparło, była osobą kompetentną i rzetelną, wzbudzającą zaufanie rodziców i stawiającą konkretne wymagania swoim podwładnym. Nagłe i niespodziewane odwołanie Pani E. Wyparło ze stanowiska wzbudziło we mnie podejrzenie co do merytorycznej zasadności ww. decyzji odpowiednich władz. Zależy mi, by szkołą córki zarządzała osoba sprawdzona i doświadczona, a nie przypadkowa – z nadania politycznego.

Zwolnienie dyr E Wyparło – komunikat Starostwa

W związku z listem rozesłanym do mieleckich mediów dotyczącym zwolnienia  Pani Elżbiety Wyparło, dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych z zajmowanego stanowiska Starostwo Powiatowe w Mielcu zwraca się z prośbą o publikację oświadczenia w przedmiotowej sprawie.

Pani Elżbieta Wyparło nadal jest dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. Nieprawdziwym jest stwierdzenie w treści listu mówiące o nagłym i niespodziewanym odwołaniu Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Mielcu. Nieprawdziwym jest również sugestia co do „roszad” personalnych, tym bardziej – z nadania politycznego.

Sprawa, której konsekwencją jest uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego o wystąpieniu do Kuratora Oświaty o opinię w sprawie odwołania Elżbiety Wyparło ma swój początek w sierpniu 2018 roku, a więc jeszcze za poprzedniej kadencji samorządowej. Nie jest zatem prawdziwą sugestia, jakoby ewentualne odwołanie dyrektora było zamiarem nagłym, a tym bardziej politycznym.

Od sierpnia 2018 roku w zarządzanej przez Panią Dyrektor Elżbietę Wyparło placówce prowadzona była procedura powołania wicedyrektorów, a jej tryb i forma przeprowadzenia miały istotny wpływ na rozwój dalszych wypadków związanych z zarzadzaniem Powiatowym Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych. W następstwie właśnie tej procedury Zarząd obecnej kadencji wszczął w grudniu 2018 roku kontrolę, która trwała łącznie do sierpnia 2019. Zostały wydane również przez organ prowadzący stosowne zalecenia pokontrolne, których realizacji Pani Dyrektor odmówiła na piśmie. 

Odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego obwarowane jest szeregiem uwarunkowań, które muszą zostać spełnione. Wystąpienie do Kuratora jest jednym z nich. Działanie Zarządu Powiatu ma charakter czysto proceduralny, choć nie zmienia to faktu bezsporności ustaleń pokontrolnych, jakich dokonało w okresie minionych 14 miesięcy Biuro Kontroli Zarządczej. Na obecnym etapie procedowania tej sprawy Zarząd nie chce podawać do publicznej wiadomości ich treści.

Andrzej Bryła

Wicestarosta Mielecki


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

VI Super Sprint Mielecki Targum [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

Biedron 5 listopada 2019 (wtorek) at 23:05

Ale ta pani jest z nadania

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa