Rozrywka

W Niedzielę Palmową 25 marca w Mielcu odbył się protest przeciwko firmie Kronospan.

Protest rozpoczął się zebraniem na Górce Cyranowskiej o godzinie 14.30. Następnie kilkanaście tysięcy ludzi (organizatorzy mówią o nawet 15 tysiącach) przeszło pod siedzibę firmy Kronospan. Niektórzy mieli na sobie maski przeciwgazowe.


  

Zagrał Big Mielec Band, rozśmieszali nas aktorzy Senior Show, a śpiewali: Jadwiga Huber, Kasia Dudzik, Mariusz Kania oraz młode pokolenie solistek – uczestniczek warsztatów wokalnych Domu Kultury SCK.

W sobotni wieczór (10 marca) w sali nr 1 Domu Kultury SCK było klubowo, a więc intymnie i na luzie… To już drugie takie spotkanie z muzyką przy kawie (po ,,Kawie z Ciachem”), które zbiera dobre recenzje widzów, wydaje się więc, że narodzi się nowa tradycja.


  

27 lutego br. Dom Kultury w Grochowem zaprosił dzieci z młodszych klas szkół podstawowych terenu tuszowskiej gminy na przedstawienie pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Spektakl został przygotowany przez instruktor Grażynę Świerczyńską na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy o Smoku Wawelskim z grupami: teatrem dorosłych „Uciecha” i młodzieżową grupą „ToMy”. Legenda bardzo podobała się dzieciom, żywo reagowały na to co działo się na scenie, pomagały kumoszce szukać zagubionej owieczki, tańczyły z królewną i pomagały Szewczykowi Dratewce wywołać smoka z jamy.


  

Kulturalny rozkład jazdy – marzec

4 marca
Folkowy Dzień Kobiet – koncert Stowarzyszenia Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca ,,Rzeszowiacy” – 3 marca, godz. 16, sala widowiskowa Domu Kultury SCK. Gościnnie wystąpi DZT ,,Abrakadabra” ,,Ziemia Mielecka”, ,,Gracja” – Formacja Taneczna MUTW i Kapela Mielecka.


  

Uświetnieniem jubileuszu 40-lecia Muzeum było otwarcie wystawy poświęconej doskonałemu, mieleckiemu artyście-drzeworytnikowi Władysławowi Żurawskiemu, która była połączona z promocją albumu autorstwa dr Jerzego Skrzypczaka o jego twórczości i drodze artystycznej. Wystawa została zorganizowana także dla uczczenia 130 rocznicy urodzin artysty i 55 rocznicy śmierci. Udział w wernisażu wzięła także jego rodzina.

 

Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą dorobkowi artystycznemu w dziedzinie drzeworytu, który stał się synonimem jego całej twórczości.


  

Spektakl poetycki „Ziemia na lewo” Michała Staśkiewicza oparty jest na tekstach polskich futurystów: Anatola Sterna i Bruno Jasieńskiego. Jest to artystyczno-krytyczne spojrzenie na zmiany moralno-obyczajowe pierwszej połowy XX wieku, szczególnie mocno widoczne w codzienności dużych aglomeracji miejskich.

Ówczesne, trudne problemy egzystencjalne, mocno ukazane przez poetów, można śmiało odnieść do specyfiki dzisiejszych miast początku XXI wieku.

Aktorzy Młodzieżowego Teatru Amatorskiego, Grupa „Scene” z Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w prezentowanym przedstawieniu, pragną szanownym widzom zwrócić uwagę na pozytywne i negatywne cechy społeczno-obyczajowe, które są kreowane przez formalnie i nieformalne grupy społeczne miejskich aglomeracji.


  

Po raz drugi gościmy w Mielcu obrazy, rzeźby i ceramikę, które powstały podczas trzech ubiegłorocznych plenerów: w Łańcucie, Niedzicy i Kolbuszowej.  Ale tradycja wystaw po plenerach w Łańcucie i Kolbuszowej jest o wiele dłuższa i ma już kilkanaście lat, a kolejne ekspozycje cieszą się nieustająco żywym zainteresowaniem publiczności.

Plenery w Łańcucie mają najdłuższą tradycję. W zeszłym roku artyści przyjechali tam po raz 20. I choć komisarz pleneru, Jan Majczak, napisał w katalogu wystawy, że jubileuszowa edycja z powodu wycofania się partnerów strategicznych omal nie doszła do skutku, wszystko ostatecznie dobrze się skończyło i łańcucki plener odbył się z udziałem 13 artystów z Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Pokłosiem pleneru jest około 70 prac malarskich, rzeźbiarskich i ceramicznych. Inspiracjami były: obiekty sakralne, przyroda i urokliwe zakątki Łańcuta i powiatu.


  

W dniu 11 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej sala widowiskowa co rusz to wybuchała salwami śmiechu.

A sprowokował je już po raz trzeci wspaniały występ Kabaretu ,, Zakręceni” , w programie zatytułowanym ,,Misz -Masz”. Młodzież zaprezentowała różnorodne skecze obyczajowe bazujące na humorze sytuacyjnym. W humorystycznym przekazie wzbudziły wiele ciepłych emocji i gromy śmiechu.


  

Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu I wojny światowej. Właściwie proces powstawania lotnictwa rozpoczął się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości.

Trzeba tu zaznaczyć, że polskie formacje powstawały na terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam służyli, stanowili trzon powstałego później lotnictwa polskiego. Polski, wyniszczonej wojną, nie było stać wtedy na jakąkolwiek produkcję na szerszą skalę. Sprzęt, który używano w budujących się dopiero polskich formacjach, pochodził z arsenału państw, w których formacja powstawała. Były to także zdobycze z terenów wyzwolonych i zakupów realizowanych poza granicami.


  

Zapraszamy na koncert

6 lutego o godz. 18 w sali widowiskowej Domu Kultury SCK

Podczas koncertu w ramach XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” z młodymi pianistami z Polski, Ukrainy, Rosji i Litwy zagra

Narodowa Lwowska Orkiestra Kameralna Akademia   

pod dyrekcją prof. prof. Igora Pylatyuka (Ukraina);kierownikiem artystycznym i koncertmistrzem-orkiestry jest prof. Artur Mykitka (Ukraina)

W roli gospodarza wieczoru wystąpi prof. Piotr Biskupski


  


Slider

Slider
Slider
Slider