W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Oświadczenie odwołanej dyrektor PZPS-W

Nasza redakcja otrzymała oświadczenie dotychczasowej dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu Elżbiety Wyparło, które publikujemy w całości.

Mielec, 8 maja 2020 r.

W związku z odwołaniem mnie z funkcji dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu uchwałą nr 82/533/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 6 maja 2020 r., informuję,
że kwestionuję jej zgodność z przepisami. W związku z tym będę prowadzić stosowne postępowania mające na celu jej uchylenie. Nie uważam mojego odwołania za uzasadnione. 

Oczywistym jest, że odwołanie nie jest niczym przyjemnym; natomiast
w miarę upływu czasu coraz bardziej dochodzę do przekonania, że Zarząd Powiatu Mieleckiego wyświadczył mi specyficznie rozumianą przysługę. Obecnie, będąc już zwolnioną z poczucia obowiązku lojalności względem jednostki zwierzchniej, będę miała większą swobodę przedstawienia swojego poglądu na jej budzącą wątpliwości działalność. Będę to czynić sukcesywnie, w miarę biegu zainicjowanych przeze mnie postępowań odwoławczych. 

W funkcjonowanie i rozwój placówki włożyłam wraz ze współpracownikami dużo serca i pracy. Nieustannie otrzymuję sygnały sympatii i wsparcia, za które serdecznie dziękuję.

Są one dla mnie dodatkową motywacją do sprzeciwu wobec arogancji władzy.

  Z poważaniem

Elżbieta Wyparło

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości