W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Powstaną mieszkania SIM

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się spotkanie dotyczące budowy mieszkań przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Południe Sp. z o.o. (SIM) na terenie miasta Mielca.

W spotkaniu wzięli udział Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mielcu, przedstawiciele spółki SIM: Prezes Zarządu Adam Drozd, Dyrektor ds. Inwestycji Ryszard Radwański, radca prawny Tomasz Pikuła oraz architekt Izabela Kędzior.

W ramach realizacji na terenie miasta Mielca przy zbiegu ulic Powstańców Warszawy, Witosa i Kahla przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Południe Sp. z o.o. (SIM) budownictwa społecznego planowana jest budowa sześciu czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, w tym dwóch jednoklatkowych z 64 lokalami mieszkalnymi i czterech dwuklatkowych z 192 lokalami mieszkalnymi, tj. łącznie 256 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 27 m2 do 60 m2, w tym M1 – 48 lokali, M2 – 144 lokali, M3 – 64 lokali.

Przedmiotowe budynki i 10 lokali mieszkalnych zaprojektowane zostały w sposób dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki wyposażone będą w windy oraz odnawialne źródła energii, w tym w instalację fotowoltaiczną mającą obsługiwać nieruchomości wspólne (tzw. części wspólne).

Większość lokali będzie posiadała dostęp do pomieszczeń przynależnych, tj. komórek lokatorskich. W pozostałych lokalach przewidziane zostały pomieszczenia gospodarcze.

Dostęp do osiedla mieszkalnego zostanie zapewniony poprzez trzy zjazdy z ul. Kahla, ul. Śliwy i ul. Powstańców Warszawy oraz ciąg dróg wewnętrznych z 312 nadziemnymi miejscami parkingowymi i 96 miejscami w garażach podziemnych.

Zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonej pod ww. zabudowę zostało zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia Starosta Powiatu Mieleckiego zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Powstałe w wyniku realizacji inwestycji lokale mieszkalne przeznaczone będą na wynajem lub na wynajem z możliwością dojścia do własności, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustaw dotyczących działalności społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych zostanie przeprowadzony przez Gminę Miejską Mielec według kryteriów przyjętych przez organ uchwałodawczy Gminy Miejskiej Mielec. Jednym z warunków ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego SIM będzie konieczność partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości nie większej niż 30% kosztów tego lokalu.

Uchwałą z dnia 25 marca 2021 r. Rada Miejska w Mielcu wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz wniesienie wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości i projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. Gmina Miejska Mielec objęła w zamian udziały w Spółce.

W świetle obowiązującej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Minister Rozwoju, Pracy i Technologii mógł udzielić gminom wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez gminę udziałów w istniejącej  Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Z tego uprawnienia skorzystała również Gmina Miejska Mielec, która to zwróciła się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Mielec udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe, w którym to wniosku wskazała łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego na kwotę 51.423.587,37 zł.

Wnioskowane wsparcie wyniosło 5.142.358,00 zł co stanowi 10% wartości kosztów przedsięwzięcia. Udzielone wsparcie zostało przekazane do Spółki, gdzie w zamian Gmina Miejska Mielec objęła nowe udziały.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dachowanie bmw w Padwi Narodowej

Wiadomości Mielec

Cztery pory roku w gminie Mielec – konkurs fotograficzny [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejne zwycięstwo Czeczeńców. Handball Stal Mielec – AZS Biała Podlaska 33:27 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa