W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Informacje Kultura i nauka

Praktyki zagraniczne po raz drugi w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim po raz drugi pozyskał środki w konkursie rozstrzygniętym w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i przystąpił do realizacji Projektu ze Środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Power) na zasadach obowiązujących w programie Erasmus + pt. „Z programem Erasmus + po sukces – praktyki zawodowe w  Austrii i w Niemczech kluczem do rozwoju osobistego” . W ramach Projektu 16 uczniów Technikum Informatycznego i Handlowego wyjedzie na czterotygodniowe praktyki zawodowe do  Austrii i do Niemiec.

Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności, a także rozwinięcie umiejętności językowych i poznanie kultury Austrii i  Niemiec. Odbycie praktyki zawodowej w innych krajach zwiększy również szanse uczestników projektu na polskim i europejskim rynku pracy.

Praktykanci otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.  Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty uczestnictwa, a także ocena za osiągnięte efekty uczenia się zgodnie z systemem ECVET, który  uznawany jest w całej Unii Europejskiej.  

 

Organizacjami partnerskimi w Projekcie jest organizacja „Bildungsberatung & Schülervermittlungsagentur”  w Austrii,  z którą szkoła realizowała Projekt w ubiegłym roku, a także instytucja „Infeba” z Hamburga, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu praktyk zagranicznych dla  uczniów kształcenia zawodowego oraz w koordynowaniu projektów europejskich.

 

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu oraz zajęcia przygotowawcze. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka niemieckiego, poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Austrii, Niemiec oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk.

 

Uczestnictwo młodzieży w projekcie jest bezpłatne. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym oraz materiały dydaktyczne na zajęcia, transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, organizację czasu wolnego, a przede wszystkim praktykę zawodową w austriackich i niemieckich przedsiębiorstwach. Na realizację projektu zaplanowany jest budżet w wysokości 41770 euro.

Koordynator Projektu

Jolanta Erazmus

 

 

erasmus_808px_01

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa