W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W powiecie mieleckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.?

 1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944)
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dokumenty, które należy przedstawić w dniu stawienia się na komisji wojskowej:

Wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta)
Powiatowej komisji
lekarskiej
Wojskowemu
komendantowi uzupełnień
dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości wraz ze zdjęciem,dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się
do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do
kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w
wezwaniu nie było możliwe;
posiadaną dokumentację
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych
w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
aktualną fotografię
o wymiarach 3×4 cm,
bez nakrycia głowy,dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia
lub pobieranie naukioraz posiadane kwalifikacje
zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia
takiego obowiązku

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Co warto wiedzieć?

 1. Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 3. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.
 4. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA

Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu – przyjmuje wezwane osoby z terenu powiatu mieleckiego. Mieści się przy ul. Kusocińskiego 13a, w budynku Spółdzielczego Domu Kultury (tel. 795 242 267), pracuje w okresie od 24 lutego do 6 kwietnia 2020 r.

created by dji camera
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Stal Mielec czy Stal Rzochów [FELIETON]

Wiadomości Mielec

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa