Slider

Czysta energia

Gmina Radomyśl Wielki wraz z Gminą Przecław znalazły się w gronie samorządów z województwa podkarpackiego, których wspólny wniosek pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” został wybrany do dofinansowania w ramach środków unijnych.

Obecnie trwa procedura podpisywania umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, która zakończy się z końcem bieżącego roku. – Kolejnym etapem będzie podpisywanie umów z mieszkańcami.


  

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki w Mielcu, to jedna z największych inwestycji, której realizacje zakończono w bieżącym roku.

Budynek popularnej „szkoły pod zegarem” zaliczany jest do grona najbardziej wiekowych w naszym mieście. Do tej pory funkcjonował bez własnej kotłowni, a ciepło do jego ogrzewania dostarczano poprzez pobliski gmach I Liceum Ogólnokształcącego mieszczący się przy ulicy Jędrusiów.

Pod żadnym względem nie było to dobre rozwiązanie i dlatego zapadła decyzja o poddaniu całego budynku SP 2 termomodernizacji, która uniezależni szkołę od dostaw energii z budynku I LO, a przede wszystkim dzięki szerokiemu zakresowi przewidzianych prac pozwoli na oszczędności energii i jej optymalne wykorzystanie w dystrybucji ciepła pochodzącego z własnej kotłowni.


  

W dniu 24.03.2017r. obiekty szkolne, na których prowadzone są prace termomodernizacyjne odwiedził Wójt naszej Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik.

Wspólnie z Panem Waldemarem Szyszką – Dyrektorem Zespołu Szkół dokonali przeglądu prowadzonych prac. Spotkanie było również okazją do podzielenia się spostrzeżeniami z realizowanej inwestycji.


  

W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domowych.

W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci udziału w projekcie.

Po analizie ilości złożonych deklaracji w poszczególnych gminach powstały grupy partnerskie. Taką grupę tworzy Gmina Padew Narodowa z gminami Borowa i Gawłuszowice.


  

Zakończył się pierwszy etap modernizacji termoenergetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki w Mielcu. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w mieście.

Szkoła Podstawowa nr 2 popularnie zwana „szkołą pod zegarem” mieści się w budynku zaliczanym do najbardziej wiekowych w naszym mieście. Najstarsza jego część ma ponad 500 lat.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider