Slider

Czysta energia

W dniu 24.03.2017r. obiekty szkolne, na których prowadzone są prace termomodernizacyjne odwiedził Wójt naszej Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik.

Wspólnie z Panem Waldemarem Szyszką – Dyrektorem Zespołu Szkół dokonali przeglądu prowadzonych prac. Spotkanie było również okazją do podzielenia się spostrzeżeniami z realizowanej inwestycji.


  

W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domowych.

W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci udziału w projekcie.

Po analizie ilości złożonych deklaracji w poszczególnych gminach powstały grupy partnerskie. Taką grupę tworzy Gmina Padew Narodowa z gminami Borowa i Gawłuszowice.


  

Zakończył się pierwszy etap modernizacji termoenergetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki w Mielcu. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w mieście.

Szkoła Podstawowa nr 2 popularnie zwana „szkołą pod zegarem” mieści się w budynku zaliczanym do najbardziej wiekowych w naszym mieście. Najstarsza jego część ma ponad 500 lat.


  


Slider
Slider
Slider