Slider

Monthly Archives: Grudzień 2017

W piątek 29 grudnia 2017 roku pierwsze cztery autobusy firmy Solaris zawitały do naszego miasta.

W najbliższych dniach będą one podlegały procedurze odbiorczej, a następnie zostaną włączone do eksploatacji.

To pierwszy etap realizacji umowy z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 14 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu.

Solaris w sumie ma dostarczyć 10 autobusów klasy MIDI (10-metrowych), zasilanych olejem napędowym (ON) oraz 4 autobusy MAXI (12-metrowych) zasilanych gazem ziemnym (CNG).


  

W roku szkolnym 2017/2018 po reformie oświaty w Szkole Podstawowej nr 6 po raz pierwszy w historii szkoły powstała Klasa Mistrzostwa Sportowego, która liczy 15 uczniów.

Wszyscy pływacy uczęszczali dodatkowo na zajęcia Międzyszkolnego Klubu Sportowego „IKAR” Mielec w klasie trzeciej. Od tego roku szkolnego przewidziane jest 16 godzin wychowania fizycznego w tygodniu.


  

W piątek 29 grudnia w Galerii JARTE przy ul. Chałubińskiego 6 w Mielcu otwarto wystawę fotograficzną „Plan Ewakuacji” Krzysztofa Gładyska.

Niespotykaną dotąd koncepcją wernisażu był brak oświetlenia. Zamiast tego przy wejściu goście otrzymywali latarki – nieodłączny symbol ewakuacji.


  

Radni województwa Podkarpackiego zebrali się na ostatniej w tym roku sesji sejmiku. Obrady zdominowały kwestie przyszłorocznego budżetu. Poza sprawami finansowymi uchwalono też m.in., że na Podkarpaciu rok 2018 będzie rokiem pod patronatem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił radnym mieszkający w Mielcu marszałek Władysław Ortyl, który zaprezentował najważniejsze kwoty i przyszłoroczne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach, od inwestycji drogowych przez wsparcie szpitali, wzmocnienie placówek kultury a także rozwój edukacji i nowoczesnych projektów informatycznych.


  

Biskup Andrzej Jeż dekret erygujący Kapitułę Kolegiacką pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu podpisał 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia.

Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Mateusza pochodzą z lat 1373-1374. W 1526 roku na prośbę Stanisława Mieleckiego biskup krakowski Piotr Tomicki erygował prepozyturę w Mielcu.

Benedykt XVI w 2016 roku kościół pw. św. Mateusza podniósł do rang bazyliki.


  

Władze radomyskiej gminy uhonorowały 12 osób Medalami za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Radomyślu Wielkim. Wręczenia medali podczas tradycyjnego samorządowego spotkania opłatkowego, które odbyło się 28 grudnia, dokonali burmistrz Józef Rybiński i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś.


  

19 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę samorządów, którym przyznano pomoc finansową na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w ramach działania:

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


  

Podczas tradycyjnego samorządowego spotkania opłatkowego włodarze gminy Radomyśl Wielki wyróżnili mieszkańców, którzy angażowali się w różne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej wspólnoty.

Samorządowe spotkania opłatkowego w gminie Radomyśl Wielki mają już dwudziestoletnią tradycję. – Gdy 20 lat temu razem z ks. Marianem Marszałkiem wyszliśmy z ideą wspólnych spotkań opłatkowych, nie sądziłem, że przerodzi się to w tak piękną tradycję.


  

– To rekordowy budżet – mówi o planie finansowym Powiatu Mieleckiego na rok 2018 starosta Zbigniew Tymuła. Uchwałę budżetową Rada Powiatu podjęła dziś jednogłośnie.

Budżet powiatu zakłada dochody wysokości 139 140 580,00 zł, w tym 131 04 187,00 zł dochodów bieżących oraz 8 116 393,00 zł dochodów majątkowych. Najwięcej dochodów, bo aż 64 917 687,00 zł pochodzić będzie z subwencji. Budżet powiatu zasilą również: udział w podatkach (28 595 658,00 zł), dotacje celowe (15 475 876,00 zł), środki europejskie (11 171 999,00 zł) oraz środki pozostałe (18 979 360,00 zł).


  

Aż 107 prac wpłynęło na gminny konkurs ozdób choinkowych, którego głównym motywem w tym roku był łańcuch choinkowy.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbiu, Janowcu, Podborzu, Rudzie, Dulczy Wielkiej, Żarówce, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej, Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim i Zdziarcu oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej i Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim.


  

Tomasz Mrozowski – (ur.1973) mieszka i maluje w Mielcu, a właściwie w jego niedalekiej okolicy. Ukryty przed światem w pięknym miejscu, głównie nocami poświęca się swojej pasji.

Pierwsza indywidualna wystawa Tomasza Mrozowskiego została przygotowana w trochę odmienny sposób. Nie znajdziemy tu okresów, chronologii i chyba nie uda się nam zaobserwować ewolucji artysty, ponieważ większość prac pochodzi z dojrzałej fazy twórczości. Raczej chodzi tu o pewną intymną historię, która nie daje się opowiedzieć słowami.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider